Follow us on Twitter

Paragon Hard Disk Manager 12
20% coupon code : 4WQ-H1X-9GV

TuneUp Utilities 2012

Test your system for errors for free!


×

We Recommend:


 • RegCure Pro

  RegCure Pro is the best way to
  clean your registry and optimize your PC.

  Details Buy

 • AVS Video Converter

  AVS Video Converter supports more than
  60 formats and features to enrich your videos
  and burn on DVD and Blu-ray.

  Download More Buy

 • VideoInspector

  Video Playing Trouble Annihilated.
  Fix audio and video codecs problems
  FREE Software from KC Softwares

  Download More links Details

ProductVersionUsers
!pcwHoverWheelv1.0.47.41
10-Sekunden-Haushaltsbuchv5.5.0.01
1Clickv1.0.5126.295213
2.4G Driverv1.0.0.11
2IP StartGuardv1.1.0.01
3d fractal renderingv1.8.9.01
3Dsubtitlerv2.7.1.01
3DxTrainerv3.2.0.01
3e-allelesv1.0.0.01
4 Ýëåìåíòàv2.0.1.2011
4e-reprov1.0.0.01
777_Fuel_plannerv1.0.0.01
777_Load_managerv1.0.0.01
7Gates_DEv3.5.2.443081
8PoolBilliardHelperv1.0.0.02
A small MsgBox creator. Based on http://www.autohotkey.com/forum/viewtopic.php?t=1631v1.0.0.01
aaalogo MFCv1.0.0.11
aaCenterv0.1.0.891
AAEditv5.1.0.11
AAHelperv6.0.0.71
Ac. de ROUENv5.0.30.01
AccountImporterv1.1.0.01
ACDSeev1.0.0.11
Acer Empowering Technology Framework Launcherv3.0.3010.01
Acer eSettings Managementv3.0.3007.01
achkguiv2.0.0.4571
AcrLocalv1.0.0.01
Action Ball 2v6.3.0.01
Action Managerv2.60.0.11
Activatev4.10.97.01
AdbUpdatev3.0.0.9091
Adobe Readerv1.0.0.01
Advanced SystemCarev1.0.0.04
Adware-Removal-Tool-v3.8v3.8.0.02
AdwCleanerv3.3.8.11
adwcleaner 3.0.1.8v3.0.1.81
Adwcleaner 3.023v3.3.8.11
adwcleaner(1)v3.3.8.11
adwcleaner3023v3.3.8.11
AegisInstall MFCv3.7.5.02
AeroSnapv0.6.1.02
Aero_Shake_1.3v1.0.47.61
AgentMonv3.0.1.32
Ahk2Exev1.1.14.38
AIOC exev4.22.0.81
Air Force Missionsv6.3.0.01
AirMousev2.7.0.01
Airplus MCD-650 Phone UI Programv1.0.0.11
AirPrint Activatorv1.0.0.01
ajguiv0.1.12.8151
Ak MFCv1.0.0.21
AlcorMP MFCv2.1.2.01
allinonev2007.3.0.01
ALLUpdatev1.1.0.01
ALMUv1.0.0.61
ALSUv1.0.0.81
Amazing Photo Showv1.2.0.11
AMCustomActionv3.7.683.111
AMD (64 bits)v1.3.1.01
AMD OverDrive Utilityv4.3.1.05
An easy to use 7-Zip toolbar- and filetype theme managerv2.1.0.02
Anagram Masterv1.0.4.01
AnalisiLogicav1.0.0.01
Android Reverse Tetheringv3.19.0.1181
AndXmlv1.0.0.01
Ani4Chaoscope2.0.3-2_GBv3.1.1.1311
AnimeCRC MFCv0.8.5.01
AnkerCfgExv1.2.0.1071
AnkerMonExv1.2.0.1051
AntiBrowserSpyv3.6.108.01
AntiGoogleSpyv3.7.109.04
AnvilProv1.0.50.3361
Anwendung MagixRebooterv2.0.0.11
AnyPicJpgToPdfConverterv1.2.0.23171
AoA Audio Extractor Platinum MFCv1.0.0.12
Apagav1.0.0.852
Aplicación de configuraciónv2.0.0.01
Apollo Audio DVD Creator MFCv1.1.0.01
Apophysis Screensaverv2.0.5.01
App4Rv1.29.0.01
AppControlPluginCommonv1.0.0.02
Application Managerv1.26.0.02
Application MFC Damesv1.0.0.11
Application MFC hyperappelv1.0.0.11
Application MFC Memv1.0.0.11
Application MFC Multilingualv1.0.0.11
Application MFC RFSchedulerv1.0.0.11
Application MFC TransfertBaseCartov2.6.9.141
Applicazione MFC LupasRenamev5.0.0.01
ApplyWizard MFCv7.1206.0.1241
AppSafev1.0.0.01
aqsisv1.8.2.01
aqslv1.6.0.01
aqsltellv1.6.0.01
Aquarella (64 bits)v1.23.0.02
Arcade!v5.0.0.01
AriaReporterv1.0.9.82
aria_chk (64 bits)v5.5.33.39131
aria_dump_log (64 bits)v5.5.33.39131
aria_ftdump (64 bits)v5.5.33.39131
aria_pack (64 bits)v5.5.33.39131
aria_read_log (64 bits)v5.5.33.39131
ArsClipv4.15.5101.505461
Artoon (64 bits)v1.1.0.02
ashampoo_virus_quickscanv1.0.1.01
AsIoIns MFCv1.0.0.11
ASK Removerv3.3.0.01
Ask-Fm-Autolikev3.3.8.11
Askpassv1.0.0.01
AsrIesv1.96.0.01
ASROCv2.4.86.01
AsrXTUv0.1.338.02
AssemblyCompatv1.0.0.01
AstroBytev1.0.0.01
ASUS Splendidv1.0.0.04
AsusVibev1.0.0.103
AT-Destroyerv3.3.8.11
ATIODCLI (64 bits)v1.0.0.11
ATIODE (64 bits)v1.0.0.11
ATKOSDv1043.2.31.1151
Atmospherelitev7.0.0.01
AtomicAlarmClock (64 bits)v1.0.0.01
Atouch64 (64 bits)v1043.2.31.831
AudialsNotifierv11.0.52900.01
Audio Video Suitev1.0.0.91
Aurora Media Workshopv1.0.0.21
Auto-Updaterv1.0.4996.181982
AutoClean 2.5 x32v3.3.6.01
AutoCompleteVELPROv1.1.10.11
AutoHDRv1.0.0.01
AutoHotkeyv1.1.14.31
AutoHotkey (64 bits)v1.1.14.37
autohotkey.net Utilityv1.0.0.01
Automatic updaterv1.0.0.01
AutoPicov12.1.0.016
AutoStarter Modulev1.0.0.32
AVC2AVI GUIv1.2.0.01
avconverterv1.0.0.11
AVDump2CLv0.1.6647.01
AVI-Mux GUIv1.17.8.33
AviBitrateGrapherv1.0.0.59
Avidemuxv2.6.8.90462
AvsPv2.0.2.02
AwesomePhotoFinderv1.1.0.02
AyuConfigv1.2.8.141
Àëåêñ Ãîðäîív2.0.1.2011
Âîëøåáíûé øàð 2v5.5.2.01
Ãàìëåòv2.0.1.2011
Çàãðóçî÷íûé ìîäóëü ÂÏÌ v2.10v2.10.0.01
Îïåðàöèÿ Æóê 3v2.0.1.2011
Ïàçë Áóìv2.0.1.2011
Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìàëåíüêîé Ðûáêèv2.0.1.2011
Ïóòåøåñòâèå â Ãëóáèíû Îêåàíàv1.1.0.01
Ñíåæíûå Çàãàäêè 2v2.0.1.2011
Ñíåæîê - Ïðèêëþ÷åíèÿ â êîñìîñåv4.0.7.40651
Ñíåæîê - Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåäâåæîíêàv4.0.7.40651
Ñòðàéêáîë 3v1.1.0.01
Òåõíîøàð 2v1.1.0.01
Ôåðìà - ïîðîñÿ÷èé ïîáåãv2.0.1.2011
BabasChessv4.0.12274.02
BabasCrashReportv1.0.0.11
BackOnTrackv1.30.81.02
BadPiggiesv1.1.0.01
base MFCv1.0.0.11
Bastelnv1.0.0.01
Batch MFCv1.0.0.11
Battery Doublerv1.0.0.01
BatteryLifev1043.6.15.1181
Bejeweledv1.0.8.61282
BestCrypt Archivev2.6.0.01
BeyondSyncServiceMgrv1.2.5212.545611
BibleWorksv8.0.0.11
Bibliothèque de cartesv1.0.0.11
Binaryv1.0.0.01
BIOS_Run MFCv1.0.0.112
Bison Preview APv9.2.1.471
BitMeter2v3.5.10.1631
Blackguardsv3.5.6.448171
bleachbitv1.0.0.016
BlurayConverterUltimatev3.2.0.112
BlurayToDVDConverterv1.4.0.81
BMWConfigv0.0.7.01
BootCard MFCv1.0.0.81
BootSkinVistav1.2.43.01
BOSSv2.1.1.01
BPA32v1.0.3617.196991
Brockhaus multimedialv12.0.0.11
Brokerv1.0.0.631
BSOD ntv2.5.0.61
BT Updaterv1.0.0.271
BuddyforBarryv1.0.0.21
burnerv2.24.0.1951
Buyv4.10.97.01
Cache_Remover_Studio12v3.2.12.11
Cadence Switch Releasev1.0.0.11
CameraRecorderv1.0.909.8011
Cap4 MFCv6.3.2.31
Carbonv1.0.0.05
CarOrganizer 2.1v1.0.4565.385251
CartoExploreur 3Dv2.6.12.181
caspolv2.10.2.01
CAutoG MFCv1.0.0.12
CAWv1.0.5004.186101
cbnv1.0.0.61
CbrConverterv1.1.1.01
CCSETv1.0.0.11
ccwizard MFCv7.1206.0.1241
CDRecoveryToolboxFreeLauncherv1.0.0.03
CDRipperv3.3.9.11
cert2spcv2.10.2.01
certmgrv2.10.2.01
CG4IEMon MFCv1.0.0.11
Channel Editorv0.0.1.11
ChanSortv1.0.0.02
ChaosProv4.0.0.2492
CharacterConverterv1.0.0.01
Cheat Enginev6.3.0.012
CheckDrivev1.0.0.02
Chewing local phrase editorv0.0.3.01
chicken (64 bits)v1.0.51.01
Chikka IMv1.0.0.01
chktrustv2.10.2.01
ChomikBoxv2.0.8.06
ChromeLoaderv3.2.12.11
ChromeStarterv1.1.13.11
ChromeUpdaterv1.1.13.11
CHunterv1.11.3.131
Chuzzlev1.0.1.01
cil2asv1.0.0.01
Cisco CRS Editorv9.0.2.01
CiscoCP MFCv1.0.0.11
CityInfov2.10.7.32
CleanUpDk7v1.0.0.01
CLEARFINDCO MFCv7.1206.0.1241
CLEARHISTORY MFCv7.1206.0.1241
CLEARMENUADMIN MFCv7.1206.0.1241
CleverPrintv1.0.0.02
clink_x64 (64 bits)v0.4.0.93901
clink_x86v0.4.0.93901
clndiskv8.0.1.01
CloneDVDv3.9.4.01
cloudv1.0.0.51
CloudBuckItv0.4.1.01
CLScannerv1.0.0.01
cmdftpv1.0.2019.31381
Cmi3DPlayer MFCv1.0.0.42
CMSv3.0.9.41
Codec Tweak Toolv5.7.8.03
Cognex.VisionPro.ApplicationWizardv41.0.0.01
COIv2.0.0.41
collatinusv9.4.0.01
ColorPicv4.1.0.01
colorpickerv1.0.0.01
CombineIconsv1.0.1552.320991
Comicshelfv1.0.0.01
Common Desktop Agentv1.62.0.02
Common Desktop Agent (64 bits)v1.62.0.01
ComScan Modulev1.0.0.81
CondorFileValidatorv1.0.6.01
Configv11.0.0.1101
CONFIGVMS MFCv4.0.0.11
ConfigWizardsv1.0.5000.065
ConIE9Operationsv1.0.0.01
connect utilityv1.0.0.11
ConnectifyKillerv1.0.0.01
ConnectifyStartupv1.0.0.02
ConstructorInjectorv1.0.0.01
cons_hsv1.0.0.01
Contoure Aero Glassv1.0.48.31
Control Centerv3.0.55.01
Control Panel Betteryless (64 bits)v1.0.0.41
ControlContentSaverv1.3.0.01
Convert Multiple XLS Files To OpenOfficv1.0.0.01
Copier MFCv2.1.0.81
CopyManagerv1.0.0.2311
CoqProcessViewerv1.0.3575.405071
Core Temp (64 bits)v0.99.8.04
Covernatorv1.0.0.01
CpuLevelUpHelpv1.0.2.02
CpuLevelUpHookLaunchv1.0.0.12
CpuPowerMonitorv1.0.0.22
CPUStabTestv6.0.0.1541
cqconfig MFCv7.1206.0.1111
cqquery MFCv7.1206.0.1111
CrashReport Modulev1.0.0.11
CreateVProTabv39.0.0.01
CrossHairAtMousePositionv1.0.0.02
crypditorv1.2.1.1531
CryptAESv1.0.0.01
CryptoSwapv2.0.4.01
CSharpProcessusv1.0.0.01
CSharpUITestv1.0.5026.429771
CSSTidyv1.3.0.22321
CTRL+ALT+N & CTRL+ALT+Mv1.0.48.51
CURSORv3.10.32.11
Cut Outv4.0.0.11
Cut Out (64 bits)v4.0.0.12
cutereport_guiv0.9.0.01
CyberView MFCv1.0.0.11
CZ129800v1.3.2.65571
d3Demo Makerv1.0.0.11
DamnVidv1.6.0.01
DATA BECKER - TWINv1.0.0.01
Data Migrationv2.6.1.04
DataSafeOnlinev1.1.0.126582
DaumSup Modulev1.0.0.11
dev2.1.2.01
DedicatedServer MFCv1.0.0.13
DefaultBrowserv1.0.0.03
DeformerProv1.0.0.11
delaycut MFCv1.3.0.02
DelRegv1.0.0.01
demov1.0.0.11
DES2 MFCv1.0.0.11
designerv1.0.0.01
Desktop Kakuro MFCv1.0.0.11
DESKTOP MFCv1.0.529.20072
DesktopSnowv1.0.0.01
DesktopTimerv1.0.0.01
DetectDriver MFCv1.0.0.51
Device Control Programv1.6.5.12161
Device Dashboard Application (placeholder)v1.39.0.01
Device Dashboard Application (placeholder) (64 bits)v1.39.0.01
devlistv1.0.0.11
DFManagerv0.9.9.2061
DGIndexv1.5.0.03
DIFFVIEWERv4.2.0.01
DIFFVIEWER Anwendungv4.0.0.01
DigitalEnhance MFCv1.1.0.02
DirPrintAdvv1.1.5.01
Disablev3.0.0.01
disktectivev5.0.1.01
DisplayAgentv1.0.0.01
Dittov3.18.46.07
Ditto (64 bits)v3.18.46.08
dixmlv2.0.2.01
DKII_SOFTv1.0.96.01
DLGDIAGv1.0.0.11
DllOpenerv1.0.0.01
DLLSuitev2013.0.0.21133
dmcsv2.10.2.01
DMIInfoWv1.0.0.12
DNSCrypt Proxy Clientv1.1.0.01
DocViewer MFCv1.0.0.11
Doomsday Engine Launcherv1.2.0.01
download.amv0.1.0.01
Download4.0 Modulev3.1.1.12701
Downloaderv24.24.24.241
downloadtoolv9.1.0.45501
DPs_BASEv3.3.4.01
Dramatic Black White (64 bits)v2.5.0.01
dreamboxEDITv5.3.1.62
Driver Install/Removev2.0.0.01
DriverManager MFCv1.0.0.11
drmactivatorv1.3.0.41
DruckShopv4.0.0.01
DTSConfigMFC MFC ?? ????v1.0.0.11
DUC40v1.0.0.02
DuckUpdatev1.0.0.11
Duplicate File Removerv1.0.0.01
dvdv3.32.0.801
DVDConverterUltimatev3.2.0.112
dvdplay placeholderv1.0.0.21
DVDProDBRepairv1.0.0.95
DvrOcxDemov1.2.5.731
DX8_detect MFCv1.0.0.11
DymoPrinterWizardv1.0.0.01
E-Green MFCv1.0.0.11
E.M. Total Video Playerv1.3.7.12083
EA SPORTS Fußball Manager 07 - Datenbankeditorv7.0.2.01
EAC3toGUIv3.2.10.01
EarthClockv1.4.0.01
Easy Duplicate Finderv2.4.0.02
Easy DVD Creatorv1.0.0.11
EasyClientsv3.8.0.01
EasySimulator MFCv1.0.0.11
EasyUEFI (64 bits)v1.7.0.11
echov5.6.16.01
eclipse-nios2v1.1.0.01
EconNewsReaderv1.0.0.01
ed2kBasev2.0.0.41
EditLoc_onlinev1.1.0.022
EditVoicepackv3.1.1750.194641
Eee Dockingv3.8.0.01
EffectExv1.0.1012.01
EFUpdaterv1.0.0.61
EjectUSBv1.6.0.01
eLearning XHTML editorv1.4.1.35901
ELMConfigv0.1.2.01
EmoDiov6.0.8.81
EmStartv1.0.0.196541
EnableShellExecuteHookv1.0.0.11
Enginev1.0.0.01
EnjoyYourPhotov1.0.7.1511
ePerformancev2.0.2008.01
ePhoto Quick settingv1.0.0.21
Epic_Penv2.2.0.01
Epson Scan and Savev1.1.0.03
EPUv1.0.24.02
Epubor Ultimatev1.50.5.12
eqslv1.8.1.01
EReg MFCv3.0.0.04
EssentialPIMv5.8.0.08
ET6SC MFCv1.0.0.13
EXEv1.0.0.71
execcmd MFCv1.0.0.13
Extension Renamerv1.0.2103.186581
extractMHTv1.0.0.03
FAConsUv1.0.3165.4001
Fake Error Creatorv1.0.0.01
Fakturav8.5.1.531
Farm Frenzy: Pizza Partyv1.1.0.01
Fat32Formatv1.0.0.01
FDAgentForOutlook 64bit (64 bits)v1.0.0.91
fdmwiv963.0.0.01
feedreaderv3.14.0.14
Fenetre Follev1.0.48.31
FezGamev1.0.0.01
FileManager MFCv1.0.0.11
FILESCAN MFCv1.0.0.13
FileViewProv1.5.0.01
FindWOEIDv3.3.8.11
Fix Components Silentv1.1.1.11
FixLangCv1.0.3.01
FixVTSv1.6.0.31
FixWUv1.0.0.03
FizzyCalc MFCv1.1.0.11
Flash Memory Toolkit exev2.0.1.02
FloppyUtility MFCv1.1.0.01
FMAPPv1.32.0.21
FMAPP (64 bits)v1.64.0.312
FMZilla Modulev2.0.0.63
fontmanv1.0.0.01
For all the quirky problems that windows hasv1.1.0.03
ForceDelv1.7.0.61
FotoBeschriftenv4.2.3.4251
Foxreal YouTube FLV Downloaderv1.0.1.23381
FractalForgev2.8.2.12341
Free Driver Scoutv1.0.0.06
Free Editorv2.0.1.01
Free FLV Converterv1.0.0.01
Free Openerv2.0.1.02
Free Viewerv2.0.1.01
FreeOCRv1.1.0.88
FreeOCR.netv1.1.0.82
freepcauditv3.3.0.01
freepdfcompressorv1.0.0.01
Freetec.TubeBox.UIv4.4.0.01
Freetec.YouTubeDownloader.UIv1.0.0.01
FreeTrackv2.2.0.2791
FS2004NightTimev1.1.0.01
Fsbuild2 MFCv2.4.0.01
fteproxyv0.2.12.01
FullConvertv4.7.0.12881
Fumettiv1.0.0.01
FurnplanStarterv1.0.0.01
FW2 MFCv1.0.0.11
Galaxy MFCv1.0.0.11
Game Updaterv1.0.5.01
GameCom780v1.0.2.21
GameControler MFC (64 bits)v1.0.0.11
GammaTray MFC ?? ????v1.0.0.11
GamutLogViewerv2.5.7.01
Garfield_Master7v4.1.5.19441
G©f·s¥P¼Cv2.0.0.01
GB and Unicode converterv1.0.0.11
GB and Unicode converter (64 bits)v1.0.0.11
GenealogiesCelebresv12.0.0.02
Genealogy Web Browserv3.2.0.4751
GenericsSolutionv1.0.0.01
genkeyv1.0.0.34071
Gerbitv1.0.0.11
GEST MFCv1.0.0.13
GestionProcessusv1.0.0.01
GestureTriggerv1.0.0.01
getif Networkv2.3.1.01
GetPrivatev1.0.0.11
GFNEXSrvv1.0.0.81
GFNEXSrv (64 bits)v2.0.0.71
Ghost Recon Advanced Warfighter®v1.5.0.30481
GIF Viewer Helperv1.0.0.01
GIGABYTEv1.0.0.01
Glary Utilities 3.x patchv1.0.0.01
GM DRCv2.0.0.41
GM4IEMon MFCv1.0.0.11
gmcsv2.10.2.01
gmerv2.1.19357.02
Google Video Playerv1.0.3.11
GoogleEarthWin_7.1.2.2041v5.2.0.01
Google_Cleanupv1.0.3209.171611
GP6Runnerv1.0.0.01
GreenImageConvert MFCv1.0.0.11
GREGv2.0.0.30011
Griffithv0.12.1.01
GRT Data Recoveryv3.0.0.01
Grungetastic (64 bits)v2.53.0.01
GsmExplorerv3.2.2004.3311
GTL MFCv1.0.0.11
Guitar Expv1.0.0.01
Hallmark Card Studiov1.0.0.02
Hamster Launcherv1.0.0.01
Hardware Data Retriever Servicev1.0.0.01
HCFRv3.1.0.51
Heartsv1.0.0.12
Help MFCv1.0.0.11
HelpLaunchv1.0.0.01
HelpManuv1.1.0.171
HexChatv2.9.6.01
HexChat Theme Managerv1.0.0.01
Hibernacaov1.0.5171.322461
HiSuiteDownLoaderv1.0.0.12
Hitman: Absolutionv1.0.447.01
hjsplitv2.3.0.01
HOMEBASE MFCv7.1206.0.1111
horizon-setupv3.0.0.11
HOSTS Anti-PUPs/Adwaresv0.3.0.03
Hotkey Utilityv1.0.3004.01
Hotspot Shieldv3.32.0.224321
HP LanScan Serverv1.0.0.01
HP Recovery Managerv7.1.11.08
Hpi_Prnt MFCv3.9.0.02
HpqPhUnl MFCv6.0.0.1451
hprblogv130.0.999.02
HSPA USB Modemv1.0.0.11
HstVerv4.10.10.31
HTC UPCTv1.0.2.343
htcnatv1.2.0.01
HTGrabOverlayv2.2.0.31
Html Demov1.0.0.01
HTML5Viewerv1.0.0.1921
HtmlRenderer.Demo.WPFv1.0.0.01
htmlview MFCv1.0.0.12
HTSpecCheckv1.0.0.31
HTSRecoverv1.2.1.21
httpcfgv2.10.2.01
HTTPSnifferSummaryDownloaderv1.0.0.01
ICQIEUpdater Modulev1.0.0.11
Identity Cardv2.0.3006.012
IDimagerSU (64 bits)v1.5.0.01
IDLTv1.0.0.01
IEEE 802.11Wireless LAN Utility (Unicode)v2.24.0.01
ilasmv2.10.2.01
ImmersiveTaillev2.0.0.01
IndexDatFileDeleterv1.0.0.01
informerv1.0.5148.589111
InspectorXv2.0.4.137451
Instagifferv1.33.0.02
Install Helper Modulev1.0.0.21
installBonjourv1.1.0.01
InstallDrv MFCv8.13.10.1271
Installev2.1.1.41
InstallerHelperv1.1.1200.01
Installs and updates driversv1.0.0.01
InstASLDRSrvv1.0.0.21
INTER DEVISv1.0.793.01
InternalApplicationv1.0.1.31
Internet Speedv1.0.0.01
ioCentre (64 bits)v1.3.0.01
IP Utilityv10.6.0.01
IPCamera MFCv1.0.0.01
IPProtectorUninstallerv1.0.0.01
iQualityv0.213.0.01
IRChannelSet MFCv1.0.0.11
IrfanView Portable Thumbnailsv1.0.0.01
ironv1.0.0.011
IronPortablev1.1.0.01
iShutdownv1.0.0.01
IsoPuzzle MFCv1.0.0.11
isotousbv1.0.0.02
iSpriteV2v1.0.0.01
iSpyMonitorv1.1.1.02
JarOfMarblesv3.3.0.631351
JP2View MFCv2.0.5.01
JPEGCropsv0.7.5.1792
jpgIlluminatorv4.5.4.74
JuliaExplorer MFCv1.0.0.11
KaraFunPlayerv2.1.8.701
Keplerv7.0.0.01
Keymakerv2.0.0.51
KeyToolv1.0.1.224
Kingdom Rushv4.2.1.116871
KlebeRestorev2.9.1.212
KMS GUI ELDIv33.1.0.013
KnlWrap Modulev3.3.497.02
KOBEv1.0.0.01
KONTOINFOv1.0.0.01
Languagev1.0.0.01
Large transparencyv1.0.48.31
LartRadiov1.0.1.71
LaserSMMgrv3.3.0.42
LatMonv1.0.0.01
Launch MFCv1.0.0.11
Launcherv2.0.0.05
LaunchWebUIv1.0.0.11
Lazarus IDEv1.2.0.31
lcv1.0.0.01
LCDClockv3.6.109.01
LCDClock (64 bits)v8.53.150.03
LCDCountdownv3.6.109.01
LCDCountdown (64 bits)v8.53.150.03
LCDMediav8.53.150.04
LCDMonv3.6.109.01
LCDMovieViewerv8.53.150.04
LCDPictureViewerv3.6.109.01
LCDPictureViewer (64 bits)v8.53.150.03
LCDPop3v3.6.109.01
LCDPOP3 (64 bits)v8.53.150.03
LCDRSSv3.6.109.01
LCDRSS (64 bits)v8.53.150.03
LCDWebCamv8.53.150.04
LCDYTv8.53.150.04
LClockv1.0.0.11
LCorev8.53.150.02
LCore (64 bits)v8.53.150.029
LDOCE5 Viewerv2013.3.24.01
Le Conjugueurv3.2.4145.363511
Lexmark Fax Solutions Softwarev0.1.35.81
Lexmark Status Messengerv1.4.0.01
LGDCorev3.6.109.01
LGDevAgtv3.6.109.01
LinqToSqlv1.0.0.01
Little transparencyv1.0.48.31
Live Updaterv2.0.3010.09
Live Updater Agentv2.0.3000.01
LMNoIpServerv4.5.1.21
LockAPv2.3.2.01
LogSenderv1.0.0.01
Lost In Reefsv1.0.2.01
LoveEditv1.0.0.01
lsb_un20v2.1.0.01
LupasRename Application MFCv5.0.0.01
LupasRename MFCv5.0.0.02
lupdatev3.1.23.11
LxkLaunchPad MFCv1.0.0.13
macpackv2.10.2.01
Macro Key Managerv1.0.0.81
Macro Key Manager (64 bits)v1.0.0.81
MagellanConfigv2.5.2011.12011
Magenticv1.3.1.95651
MagicEnhancerv1.4.0.01
mahjongv4.3.4.310671
MailStorePDFReaderv1.0.0.01
main MFCv1.0.0.11
Maintenancev1.3.0.151
MAJ_Softv1.0.0.01
makeAVISv1.3.4529.04
makecertv2.10.2.01
MALicAcqv1.0.2007.9051
Managementv1.0.0.01
managerv1.0.0.05
Map (64 bits)v2.0.2530.23172
Map Puzzle - Map downloaderv1.0.0.01
MarvellTrayv1.3.0.81
MassaK_RVv3.0.1.171
MassaK_SRv3.0.1.171
MatroskaDiagv1.0.0.661
Mau Anwendungv1.0.0.11
Mavis Beacon Teaches Typing Deluxe - 25th Anniversary Editionv21.0.0.01
MAWebControl MFC ?? ????v1.2.2007.10181
MB-Ruler Pro Excel Export Demov1.0.0.01
MB-RulerPro remote API Demov1.0.0.01
MB4Outlook_DebugToolv1.0.0.01
MceRemoteMapperv0.1.0.01
mcomixv1.0.0.01
mconfigv0.1.0.01
MD5Make2v2.12.1.121
MD5Verifyv2.12.1.121
mdhostv1.0.0.01
mdmonitorv1.0.5121.265151
MDRepManv1.0.1.41
MDReportv1.1.0.01
mdtoolv1.0.0.01
Mediahubv2.4.33.01
Medion Mediathekv1.4.0.01
Medium transparencyv1.0.48.31
MegaCloudv1.0.3.39361
MegaDownloaderv1.0.0.01
Memeo Launcherv2.0.1693.01
Memonicav1.0.0.01
Memory Card Manager Executablev1.0.21.01
MemoryGamev3.0.2436.393641
Metro mapv1.29.4.01
MFC-Anwendung helpdeskv1.0.0.21
MFC-Anwendung InstallTargetv1.0.0.11
MFC-Anwendung Multi Clipboardv1.0.0.11
MGXSSvv1.0.0.11
Micrografx, Inc. Picture Publisherv7.1.0.01
Might and Magic X Legacyv4.2.2.126211
MinimizedPreview7Sidebarv1.0.0.01
MiniPianov1.0.0.01
Minuteurv1.0.4543.328731
MKVv3.3.4.01
MKVExtractGUIv2.2.2.93
Mnemosynev2.2.1.01
Modemv1.0.0.11
ModiTelv1.2.5.01
MODSCAN32 MFCv1.0.0.11
Moku_Hanga (64 bits)v1.20.0.01
mono-cil-stripv0.6.9.01
mono-servicev4.0.0.01
MonoDevelop MSBuild 2.0 Builderv1.0.0.01
MonoDevelop MSBuild 3.5 Builderv1.0.0.01
MonoDevelop MSBuild 4.0 Builderv1.0.0.01
monolinkerv0.2.0.01
Mount new virtual diskv0.4.3.02
Mouse driverv1.0.0.11
Mouse Start Programv4.0.0.9501
movienizerv1.0.0.01
mozrootsv2.10.2.01
MSC MFCv1.0.0.12
Mtc64 (64 bits)v3.3.8.11
mtexprv0.5.0.251
Multi-Toolbar Removerv3.3.4.01
MWPImportUtilv1.0.0.01
My Personal Digital TVv3.0.0.81
MyBiblev1.6.0.41
MyFelixv1.0.9.01
MyHomeLibv2.1.5.7881
MyPaintv1.0.0.02
MyPaint (64 bits)v1.0.0.01
mysqlv5.6.17.01
mysql (64 bits)v5.7.3.07
MySQL-Frontv5.2.4.441
mysql-utilitiesv1.3.6.03
mysqldv5.6.17.01
MySQLSystemTrayMonitorv1.0.0.11
mysql_install_db (64 bits)v5.5.33.39131
mysql_upgrade_service (64 bits)v5.5.33.39131
mysql_upgrade_wizard (64 bits)v5.5.33.39131
mywifi2v1.0.0.01
Nadeo Launcherv1.0.0.110
NDVD9To5 MFCv1.0.2.312
NetbiterConfigv1.4.0.01
NETGEAR Geniev1.1.4.271
Nitriqv1.1.2.941
Nmap scan comparison toolv6.40.0.01
NoScript MFCv1.0.0.11
NOSSO(R)v1.0.0.9211
nunit-consolev2.4.8.01
OfficeTabCenterv9.5.5080.355471
OfficeTabCenter(Admin)v9.5.5080.355471
OfficeTabCenter2013v9.6.5080.356061
OfficeTabCenter2013(Admin)v9.6.5080.356061
OffiSyncAddinEnablerv10.0.2.60511
OGMCalcv0.2.0.16
OLReg MFCv6.0.1126.03
OnOffCharge2v1.0.0.01
onplayv31.1.0.348
Open Broadcaster Softwarev0.6.1.38
Open Broadcaster Software (64 bits)v0.6.1.37
Open Freelyv2.0.1.01
Optimiererv1.0.0.02
Option Dialogv2.2.0.21
Orange Wifiv2.0.0.11611
Otl.Diagv2.1.13.01
Padre IDEv0.94.0.02
PALauncherv1.0.0.01
Palm Conduit Switcherv1.3.0.01
PALWizardv2.0.0.01
Panelv5.6.2.72
Pannellov1.0.0.01
PaperSorcererPCv4.1.5.19442
PAsCleanerv1.0.0.15291
Passbild-Generatorv3.0.6.27
PassThruSvrv1.2.0.01
PASTARTERv1.10.4.11
Patch MFCv1.0.0.01
Patch My PCv1.0.0.21
Patcher ?¥Îµ{§Çv1.0.0.11
PC-WELT-UpgradeSuitev1.0.0.01
pcassist MFCv1.0.0.11
PCCloneEXv1.0.0.01
PCLib Applicazionev1.0.0.10152
PCloudCleanerv1.0.0.15294
PConTVv2.4.2.01
PCSync MFCv1.0.0.12
pcwGottModusGenerator_x64 (64 bits)v1.2.3.01
pcwPatchLoader_v2v2.3.2.01
PDF2Word Converterv1.0.9.1742
pdfEdit995 a Software995 Productv1.0.0.11
PDFMailerHtmlAppv1.0.0.2232
pdfsam-starterv2.2.1.29
PdfTEv1.4.4.11
PDFTKBuilderv3.6.1.523
PDFtoDWG3 MFCv3.3.1.11
permviewv2.10.2.01
PESEDIT Selectorv2.1.0.03
pfstudioxv1.0.0.04
PGSmartv1.0.0.51
Philips CamSuite utilityv2.0.15.01
PhotoFilmStripv2.0.0.4001
PhotoInstrumentv6.7.0.6761
PhotoMEv0.79.856.01
PhotoME - Administration Modulev0.79.128.01
PhotoME Help Centerv0.77.0.01
PhotoNow MFCv1.1.7717.01
PhotoScapev1.0.0.130128
picardv1.2.0.04
Pintav1.3.0.01
PixBuilder Studiov2.2.0.01
PL Tablev4.50.0.01
PlagueIncEvolvedv4.3.1.282941
Plants vs. Zombiesv1.2.0.10731
playerv3.2.0.01
player_winv4.3.4.310671
player_win (64 bits)v4.3.4.310671
Playlist Converterv1.0.0.01
PLC Utilityv3.0.0.02
plcnetuiv4.2.1.04
PlexRadarv1.3.3.01
Plextoolv1.1.1.01
pluzzedv3.3.6.12
PModeCfg MFCv1043.6.15.1181
pnacv1.0.0.10094
PNaos Gaming Mousev1.0.0.01
PopDotComics (64 bits)v2.1.0.01
popupkiller MFCv1.0.0.11
Portable By BALTAGYv2.3.0.01
portal2_coopv1.0.47.01
POSHv0.1.0.01
PowerOctopus MFCv5.0.1115.01
PPAppRedirectv1.0.0.01
pptto3dpageflipv1.0.0.01
prelaunch MFCv1.0.0.12
Preme0.90v1.0.48.31
PrestigoSync detector/launcher modulev1.0.18.01
Prevent Restorev4.4.0.01
Printer Status Window Interfacev4.0.117.03
Printingv1.31.0.11
ProcessTamerTrayv1.0.0.21
Professional Image Effectv1.0.0.01
Projekt1v1.0.3.01
projexp MFCv7.1206.0.1241
PSAdmin Print Server Utilityv1.8.13.01
PSPUploaderv1.0.0.11
PSWizard MFCv0.95.3.01
PTLens (64 bits)v8.9.0.381
PUv6.3.3.91
pushbulletv1.0.0.01
PwSavev0.1.0.32
PyScripterv2.5.3.01
PySolFCv2.0.0.01
QButtonv1.0.0.52
QFv1.0.0.01
QFanv1.0.3.122
QFan3v1.0.0.52
QFanHelpv1.0.0.22
QRestore Modulev1.97.1.01
QTPopupv4.0.0.11
Questrade IQ Edgev2.4.20.11
QuickenWindowv23.1.7.65
QuickSFVv2.3.6.01
QuickStart MFCv1.0.0.11
QW146LMv1.0.0.01
R&Q x64v0.11.9999.11231
R3DLauncherv7.4.0.01
RADIOUTILITARIOv1.0.0.01
RamDisk Configuration Toolv3.1.0.01
RAR-PAR2-Calculatorv3.3.0.01
Raskraskav0.1.4617.142421
RaySourcev2.3.0.11
razercfg MFCv1.0.602.31
razertra MFCv1.0.0.11
Real Time Stat Trackerv1.0.0.01
rebaseguiv1.1.1.02
RecipeEdit MFCv1.0.0.11
recordv3.2.12.11
Recovery Managerv7.0.73.3182
RecoveryToolboxForCDFreeLauncherv1.0.0.01
Red Giant Linkv1.7.26.01
REGISTER MFCv1.5.6.02
RegistrationReminder MFCv1.0.0.12
Registry Lifev1.70.0.04
REGSYNC MFCv7.1206.0.1111
Remote Mobilev1.0.0.11
RenameMasterv3.9.5086.548942
ResetDBv3.3.8.19
resgenv4.0.0.01
Restoring Arid Areasv1.0.0.01
Ribkinv1.0.0.01
RichVideo Modulev2.0.2930.01
Right-Click Extenderv2v1.0.0.02
Ring Series (64 bits)v2.0.0.51
RipTigerv4.5.1.11
Romantic Photo (64 bits)v2.2.0.01
Roxio Burnv1.80.7.04
Roxio Creatorv3.80.86.03
rrwv1.0.0.01
RSS Banditv1.9.0.10022
RTL8169/8110 Diagnosticv0.9.2.01
rungamev1.0.0.11
RunTroubleshooterv1.0.0.01
S3 Ripperv2.0.4.781
s3Flasherv1.0.0.01
SABnzbdv0.7.17.04
SafeInCloudv1.0.0.01
sagxteditv1.2.6.161
SAMBCv1.0.0.01
sample MFCv1.0.0.11
SAMReporterv1.0.0.01
Samsung i-Launcherv1.0.1.542
Samsung Universal Print Utilityv2.3.5.02
Samsung Universal Print Utility (64 bits)v2.1.5.03
SAVER MFCv1.0.0.11
SB URL Helperv1.0.0.31
Scanner Utilityv1.1.0.01
Scene Soundv2.2.211.01
Scrabble3Dv3.0.1.281
Screen Saverv1.1.0.06
ScreenSaverv1.0.0.03
ScreenSaver MFCv1.0.0.12
ScreenSaverLoaderv1.0.0.01
ScreenVCRv1.5.34.01
SDII MFCv1.0.0.12
SDMLauncher MFCv1.0.0.12
secutilv2.10.2.01
ServiceStatusGui MFCv1.0.0.11
SetAclv3.0.0.22
SetAcl (64 bits)v3.0.0.25
SetIp MFC ?? ????v1.5.3.01
SetProxyv1.0.0.13
setregv2.10.2.01
Settingsv2.0.2.81
SetupSystemStartv1.0.0.121
setup_mvpv2.28.0.11
Shadowrunv4.2.0.112372
Sharemanv102.3.75.361
Shellv1.0.0.03
ShellFolderFixv1.1.0.01
ShowBsui MFCv1.0.0.11
signcodev2.10.2.01
silenceplayer MFCv1.0.0.11
Simply HDR (64 bits)v2.5.0.01
SixEnginev1.0.0.122
Skillpipe Readerv2.0.119.01
SkinDesignerv1.0.0.01
SKSEv0.1.6.162
SlideShow2 MFCv1.0.0.11
SMART MFCv1.0.0.15
SmartCache MFCv1.0.0.11
SmartLeaguev2.0.0.01
smcsv2.10.2.01
smuxi-frontend-gnomev0.10.0.01
snv2.10.2.01
Snow Bridgev3.61.0.91
Softex OmniPassv5.0.0.11
SoftOrbits Flash Drive Recoveryv2.0.0.01
Software Updaterv2.4.1.112
SoftwareUpdater.Bootstrapperv2.4.1.112
SolidDVDBurnerv1.2.7.01
Sonicv11.0.0.1101
Sonic_Ridersv11.0.0.1101
SpamCop MFC ÀÀ¿ë ÇÁ·Î±×·¥v1.0.0.11
SpotfluxSupportRequestorv1.0.0.01
SpyShelterv1.0.5157.446541
sqlmetalv0.20.0.01
SR_60msv1.0.92.21
Start 5.1v1.0.0.02
starter MFCv1.0.0.12
Starter Modulev1.0.0.13
StartFastBootv1.0.0.21
StartKbdv1.0.0.01
Startup MFCv1.0.0.11
STInst64 (64 bits)v1.0.0.01
STMediaSuitev3.3.9.11
Storage Link MFCv1.7.0.01
Story Book Weaver IIIv1.0.1.01
StreamTransportv1.1.0.24
StuntManv1.0.0.11
Sudokuv4.0.0.321
SupportWizardv4.5.1.11
svcutilv0.1.0.01
SVR Radio PROv2.0.1.31
swv1.0.0.01
SwiftPDFv1.0.0.11
SystemInformationv1.0.0.06
SystemStorev2.0.0.361
Szotar8v8.6.2.2581
Szotar9v9.2.0.3001
t1 MFCv1.0.0.11
TabsforOfficeCenterv9.7.5131.474684
TabsforOfficeCenter(Admin)v9.7.5131.474684
TabsforOfficeCenter2013v9.6.5131.473803
TabsforOfficeCenter2013(Admin)v9.6.5131.473802
TakeControlv1.0.0.01
TanteErnaRechnerv1.0.0.01
TAPIBrowser MFCv1.0.0.12
TAPIBrowser MFC (64 bits)v1.0.0.11
TaskCoachv1.3.30.01
TaxACTv1032.4455.0.03
TaxACT Statev1032.4455.0.01
tchBIOSv1.0.0.01
TcpSizev1.0.0.01
TCrdMain (64 bits)v2.0.2.641
teav37.2.1.01
TeamSQL/ISQLv1.0.0.11
testctlv1.0.0.01
TestDLLsv1.0.0.01
TextCfg MFCv1.0.0.11
texterv1.0.46.51
texture MFCv1.0.0.11
teXXasv1.2.0.12
TfcRst (64 bits)v1.0.0.11
TfcRst ????????v1.0.0.05
TGRAVEv2.0.32.21
Time Executablev0.1.11.51
Tol730v1.0.0.4361
Tomboyv1.15.1.01
TOPSConsolev6.0.2.1332
TopWinPriov1.0.0.01
torrent-searchv0.11.2.02
TOSHIBA Blu-ray Disc Playerv1.1.0.03
TOSHIBA Face Recognitionv1.0.1.01
Total Transparencyv1.0.48.31
Total Video Converter HDv3.7.1.256672
TouchPackage MFCv4.3.2.61
ToyboxEXv1.6.0.21
TranscodeServer MFCv1.0.4.01
Translatorv2.0.0.01
TrIDNetv1.0.1707.398532
TriggerKMSv9.1.0.02
TTSDirector Applicazionev7.3.0.01
TurboBoostv5.0.0.2232
TUtilv0.4.2.11
tvcshell MFCv1.0.0.11
TVDownloaderv0.8.0.01
TVOv1.1.5.11
tvplayerclassicv5.0.0.01
TvStartv1.0.0.03
tweakerv6.5.0.05
Twisted Lands: Insomniacv1.0.0.11
TypoToolsv1.0.0.01
ubssrvv1.0.0.01
UDC Tutorialv1.0.0.02
UHSPhotov1.5.0.21
UIMainv1.0.0.14
ULLaunchv13.12.12.4922
Ultimate Defragv3.0.100.191
Ultimate Survey Bypasserv1.0.0.01
UltimateDefragv4.0.98.02
Uncompressv1.0.0.01
UniExtractv3.3.6.11
Universal Extractorv1.6.1.07
Unpackerv1.0.0.11
untitledv1.0.0.101
Update Mediatorv2.0.0.01
UpdateChecker MFCv1.0.8.01
Updater MFC ?? ????v1.0.0.11
UpdateUtilv1.0.0.01
Upload Executablev0.1.11.51
USAPhotoMapsv0.2.7.81
USBPrg MFCv1.0.0.11
usb_osc2v3.21.5.01
Usenet Explorer (64 bits)v4.6.0.01
UseNeXTv0.2.5190.228052
V-Radio IIv2.5.1.01
VAIORegisterv1.0.0.02
VATSpyv1.0.0.01
VETTool MFCv1.0.0.11
viaaudxp MFCv10.1.0.201
VIA_RaidTool MFCv6.0.0.02
Viberv4.1.0.17038
vidccleaner MFCv1.0.0.14
Video2Audiov1.0.0.11
VideoConverterv1.0.0.12
VideoConverter.ToolbarInstallerv1.0.0.01
VideoSplitterv1.0.0.11
ViewColorSetterv1.0.0.11
Viewer Executablev0.1.11.51
VIEWWIZARD MFCv7.1206.0.1111
VintageScene (64 bits)v2.52.0.01
Virtual Printer Properties Module (64 bits)v1.0.0.01
Vistumblerv10.3.2.01
VKDS MFCv1.0.0.11
VOPackagev1.0.0.01
VRLService Module (64 bits)v1.0.0.11
VRSUpdateManagerv4.10.97.01
VSOBatcherv1.1.10.281
vsoFreeVideoConverterv1.1.0.11
vsoVideoConverterv1.2.0.101
VuToolsv1.0.0.01
w7lxev3.1.0.01
Wallpaper Randomizerv1.0.48.51
WarrantyViewerv1.0.5.03
WaveSimv1.0.0.02
WbCryptov3.1.2002.9101
WBFS Managerv3.0.1.01
WeatherBugv1.0.0.02
Web Cam Modulev1.1.0.11
WebPlayerv1.1.0.05
WebServiceCSharpv1.0.0.01
welcomev1.0.0.07
WFCS_TestDBConnexionv1.0.0.01
WhatPulsev2.4.0.21
WhiteStarUMLv5.4.6.01
WhoCrashedv1.0.0.01
wicresetv3.0.70.802
WiiBackupManager_Win32v0.4.5.781
WiiBackupManager_Win64 (64 bits)v0.4.5.781
Winbubblev2.0.3.71
Window base BIOS Flash Programv1043.5.31.2252
Windows 8.1 Key Finderv13.9.2.01
Windows 8.1 KMS Activator Ultimatev1.5.0.01
Windows 8.1 Product Key Finder Premiumv13.9.8.01
Windows 8.1 Product Key Finder Ultimatev13.10.1.01
Windows Loaderv2.2.1.01
Windows Process Securityv1.0.3735.317431
Windows XP Genuine Licence Crackv2.0.5.2211
WindowsApplication1v1.0.0.01
WindowsFormsApplication1v1.0.0.02
WinFFv1.4.0.01
WinNcv6.2.1.01
WinRottv2.24.0.01
WinRottGL (ingame join)v1.58.0.01
WinSetupFromUSB_0-1Bv3.2.10.01
WinSetupFromUSB_1-0-beta6v3.3.2.01
WinSetupFromUSB_1-0-beta7v3.3.6.11
WinSetupFromUSB_1-0-beta8v3.3.6.11
WinSplit executablev11.0.4.02
WinUAEv2.7.0.01
Wipev2013.73.0.01
Wireless Consolev3.0.19.05
WizLinkv1.0.0.114
WLAN configuration utilityv2.3.0.21
WMICodeCreatorv1.0.2029.148301
Wordartistv1.0.3330.302511
WoTLogger3v1.0.0.01
WPSRecommendedv9.1.0.45501
Wrapper Functions for LaunchPadv1.0.0.02
wuwstub MFCv4.0.0.01
www.napiprojekt.plv2.2.0.23995
xampp-controlv3.2.1.06
xbuildv2.10.2.01
XmlCSharpv1.0.0.01
XnSketchv1.10.0.01
XnSketch (64 bits)v1.10.0.01
XPS2PDFv2v1.0.0.01
xrecode2v1.0.0.2111
xwppeg MFCv1.0.0.11
YourDealsv1.0.0.02
Youtube Downloader HDv2.9.9.136
Zamzom Wireless Network Toolv1.0.0.01
Zb Modulev4.0.2.1201
Zeitronix Data Loggerv2.0.8.01
Zeitserverv1.2.1.01
zenmapv6.40.0.010
Zuma Deluxev1.0.0.11
Zygor Updates Improvedv1.0.0.01
ZygorUpdaterUpdaterv1.0.0.01
Zylom Gamesv1.0.0.11